วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เรื่องที่2

วัตถุประสงค์
1. ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

เรื่องที่1

วัตถุประสงค์
1. ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป
2. อออออออออออออออออออออออออออออออออ การคูณ

เรื่องที่3

ว้ตถุประสงค์
1.ทททททททททททททททททททททททททททททท

เนื้อหา
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ